کولینا

کولینا

درباره وبلاگ

موضوعات

پخش زنده

کولینا - دوره 74(دوشنبه):


 دستهميزباننتیجهميهمان روز|ساعت
ایتالیا کالیاری  4 - 0 پارما دوشنبه|23:15
انگلیس هال سیتی 1 - 3 آرسنال دوشنبه|23:15
اسپانیا آلمریا 2 - 2  سلتاویگو دوشنبه|23:00
فرانسه برست 0 - 0 دیجون دوشنبه|23:00
آلمان انگلوشتات 1 - 1 نورنبرگ دوشنبه|22:40
پرتغال بلیننزه 1 - 3 ریوآوه دوشنبه|23:15
پرتغال فریرا 2 - 2 براگا دوشنبه|23:30
ایرلند بوهمیانس 1 - 1 کورک دوشنبه|18:00
سوئیس لمونت 3 - 2 لوگانو دوشنبه|22:30
سوئیس شافهاوزن 0 - 3 لاوزان دوشنبه|22:30
ترکیه اریکسپور 2 - 3 سیواسپور دوشنبه|21:30
سوئد وارنامو 1 - 0 گایس دوشنبه|21:30
سوئد هالمشتاد 0 - 2 هاکن دوشنبه|21:30
سوئد ااک سولنا 2 - 0 هامارابی دوشنبه|21:30
سوئد کالمار 3 - 0 اوروبرو دوشنبه|21:30

توضیحات و امکانات
دانلود فتوکل دیجیتال: دانلود
لیست برندگان: دانلود
مبلغ کل:  50487961  تومان
تعداد و مبلغ برندگان: برندگان 3 کارت ، هر کارت 10939058 تومان